အ​သေးစိတ်ဆင်ခြင်​သောနည်းစနစ်ဖြင့်

ကျမ်း​စောင်တစ်​စောင်ချင်းစီအား​လေ့လာခြင်း

ဓမ္မသစ်


PDF ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ရန်အောက်ပါစာအုပ်ကိုနှိပ်ပါ


Print ထုတ်ရန်ရွေးချယ်မှုများအတွက် print@ibsbookbybook.org ၌ဆက်သွယ်ပါ


* ရောင်စုံဖြင့်အထူးပုံနှိပ်ထားသောစာအုပ်များကို မှာယူနိုင်သကဲ့သို့ပို့ဆောင်ပေးပါသည် * ပုံနှိပ်ထားသောစာအုပ်များသည် အရွယ်အစားနှင့်မှာယူသောအရေအတွက်အပေါ်မူတည်၍ ဈေးနှုန်းကွာခြားနိုင်ပါသည် (ဥပမာ။ ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ $3.50USD + ပို့ဆောင်ခြင်း)


လုပ်ဆောင်ပြီးစီးမှုလတ်တလောအခြေအနေ

မြန်မာဘာသာစီမံချက်

ဓမ္မသစ်။ ။ ဘာသာပြန်ပြီး 61%

ဓမ္မဟောင်း။ ။ ဘာသာပြန်ပြီး 5%


New Testament: Translated: 61% - Old Testament: Translated: 5%