De studiemethode


Ieder werkboek maakt deel uit van een verzameling studieboeken die elk boek van de Bijbel beslaan. Deze verzameling onderscheidt zich doordat ze inductief is, waardoor de Schrift voor zichzelf kan spreken door middel van zeven eenvoudige stappen. Het is een van de weinige hulpmiddelen die zijn geschreven voor een niet-Engels sprekend publiek, aangezien het werd ontwikkeld op verzoek van een groep kerken in een land waar bijna geen methoden voor Bijbelstudie zijn. Elk boek is zorgvuldig bewerkt, getest en in groepsverband gebruikt. Het taalgebruik is bewust gekozen om zoveel mogelijk lezers te bereiken. Het belangrijkste is dat de focus van dit boek ligt op de laatste stap van de studie, het voortbrengen van de vrucht van Bijbelstudie - een veranderd leven.

Dit boek kan individueel of in groepsverband, met of zonder discussie, worden gebruikt. We garanderen dat wanneer je dit boek gebruikt met een hart dat openstaat voor de Heer, de vrucht van de Geest zich in je leven zal vermenigvuldigen.

“Wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht”

Johannes 15:5b HSV


Zeven stappen van de inductieve methode

Stap 1: Gebed

Gebed is de sleutel voor onze Bijbelstudie omdat de Heilige Geest onze Leermeester is. Gebed houdt ons in contact en actief, in een liefdevolle relatie met God.

Stap 2: Lees de hele tekst in één keer hardop (1ste lezing)

Door het boek hardop, als een geheel te lezen, gaan we terug naar de oorsprong zoals het was bedoeld. Als jij een brief van iemand ontvangt, lees jij ook van het begin tot het eind. Dit is ook hoe we de boeken en brieven in de Bijbel behoren te lezen, van het begin tot het eind als één geheel.

Stap 3: Kleur de tekst (2de lezing)

Door het kleuren van de tekst in je Bijbel, leer je te ontdekken wat de belangrijke onderwerpen zijn voor observatie in een boek.

Stap 4: Vat elk segment samen (3e lezing)

Maak een samenvatting van elk segment en maak daarvan een kernzin, die de hoofdpunten van je samenvatting beschrijft. Zo ontdek je de structuur van het boek.

Stap 5: Bekijk de historische achtergrond (4e lezing)

De Bijbel is geschreven voor mensen in hun dagelijkse levenswandel, waar God doorheen werkt. Terwijl je de Bijbel leest, kijk je terug naar de oorspronkelijke lezers van die tijd. Wat voor problemen hadden ze? Hoe zag hun cultuur eruit? Waarom schreef de schrijver dit boek aan hen?

Stap 6: Bestudeer het boek (5e lezing)

Wat zegt de tekst? Wat betekende dat voor de oorspronkelijke lezers? Waarom heeft de schrijver dit geschreven? Wat is de tijdloze waarheid uit deze passage? Wat betekent dat voor ons vandaag?

Stap 7: Onderneem stappen die tot verandering leiden

Het toepassen van wat we leren en een veranderd leven door een ontmoeting met God, is het doel van onze Bijbelstudie. Wat is iets, door het bestuderen van Zijn Woord, waar je van God een uitnodiging tot verandering ervaart.