Getuigenissen

“In het verleden bespotte ik christenen publiekelijk, ik mocht ze echt niet! Na een serie van aardbevingen in het dorp van mijn vrouw leerde ik Jezus kennen. Ik veranderde totaal en wilde alles weten over Jezus, wat ik maar te weten kon komen. Drie maanden nadat ik tot geloof was gekomen, kreeg ik de mogelijkheid om de Bijbel via de inductieve methode te bestuderen. Een jaar lang reed ik elke week uren over stoffige wegen en in het regenseizoen modderige wegen, om samen als groep de Bijbel boek voor boek te bestuderen. God heeft mijn leven op zoveel vlakken veranderd dat ik het moeilijk vind om het zo maar even na te kunnen vertellen. Het heeft begrip en kracht gebracht als nieuwe volgeling van Jezus Christus. Ik heb mijn baan als geoloog opgezegd zodat ik samen met mijn gezin Jezus kan dienen en volgen. Ik wil graag zoveel mogelijk kleine bergdorpen in ons land die nog nooit het goede nieuws van Jezus gehoord hebben, het evangelie vertellen. Hen onderwijzen over wie God is en hoe Hij mijn leven veranderd heeft.” - AMW

“Ik ben altijd bang voor boze geesten geweest en wist nooit dat God echt van mij hield. Ik heb me dan ook nooit geliefd gevoeld in mijn leven. Gedurende het jaar dat ik de Bijbel mocht bestuderen heeft God mijn hart compleet veranderd. Ik ben niet langer bang meer als het donker is. En weet nu dat Jezus bij mij is en groter is dan welke boze geest dan ook. Ook heeft God mij laten ontdekken hoeveel Hij van mij houdt. God helpt mij ook om anderen lief te hebben, iets wat ik voor die tijd erg moeilijk vond.” - YYTS


“Door het bestuderen van de Bijbel ontdekte ik hoe Jezus mensen lief had en diende en daarmee veranderde Hij mijn denken. Voor mijn studie wou ik alleen maar praten en omgang hebben met mensen van dezelfde etnische groep als mijzelf. Als iemand een 'hogere' of 'lagere' positie had dan mij sprak ik niet met hen. Nu realiseer ik mij wie ik ben dankzij Jezus, dat ik de vrijheid heb om met iedereen te praten en omgang te hebben, wie ze ook zijn, wat hun status of positie ook is, of waar ze ook maar vandaan komen.” - NSPH

“Ondanks dat ik een jeugdleider was, realiseerde ik mij pas nadat ik de hele Bijbel inductief bestudeerd had, dat de hele Bijbel één geheel is met één verhaal. Eindelijk begreep ik Gods verhaal van Genesis tot Openbaring. Ook begon ik te begrijpen dat God mij tot een onderdeel van Zijn verhaal heeft gemaakt. En net zoals Mozes zijn volk over God onderwees wil ik mijn volk over God onderwijzen. Zoveel mensen van mijn volk kennen de levende God niet.” - SLL


“Ondanks dat ik al vijf jaar voorganger ben en vanaf mijn kinderjaren al naar de kerk ga, was het pas nadat ik de Bijbel had bestudeerd dat God mij antwoorden gaf op de vragen die mij dwars zaten. Vanaf dat ik opgroeide liep ik al rond met de vraag "wat is het verschil tussen mij en een dier?" Toen ik Genesis bestudeerde gaf God mij antwoord op die vraag, Hij liet mij zien dat Hij mensen speciaal zijn omdat wij naar Zijn beeld zijn gemaakt.” - Elizabeth

“Ik wil niet zijn zoals Jona die van God wegliep en van waar God hem voor had geroepen. Ik wil zijn zoals Ezra, die zijn eigen comfort opgaf en terug ging naar een moeilijke situatie, zodat hij zijn volk kon dienen, en hen te onderwijzen in Gods Woord. Ik wil dat mijn volk Gods Woord kent. Ik wil hen dienen zoals Jezus, zelfs als ze mij niet mogen.” - AK


“Tijdens de studie van het boek Filemon, overtuigde de Heilige Geest mij van de nood voor verzoening in mijn leven. Ik heb gehuild en gehuild toen ik mij realiseerde dat ik bepaalde relaties in mijn leven recht moest zetten. Toen ik naar deze mensen toe ging en hen om vergeving heb gevraagd, vond er herstel plaats.” - NMK

“Tijdens een inductieve Bijbelstudie seminar een samen door een Bijbelboek heen gingen, verraste het mij dat we het boek als één geheel behandelden en hoe ik daardoor het boek begreep. Als voorganger had ik nog nooit meer dan twee verzen in één keer gelezen en behandeld. Niet tijdens het voorbereiden van mijn preken en ook niet in aan de Bijbelschool waar ik studeerde.” - Voorganger

“Ik had een hele hechte vriendengroep. We aten gezamenlijk uit dezelfde rijstkom. Maar nadat ik door hen werd gekwetst, heb ik vijf jaar geen woord meer tegen hen gezegd. Nadat ik Filemon bestudeerd had liet God mij zien dat ik hen moest vergeven.” - NHN


“God heeft nadat ik de Bijbel bestudeerde mijn leven zo veranderd dat ik ernaar verlangde Hem te volgen. Mijn grootste vraag was: "Als ik God in vertrouwen volg wie zorgt er dan financieel voor mij en mijn familie?" God voorzag op wonderlijke wijze voor zijn volk in het Oude en Nieuwe Testament. Ik had al besloten God te volgen en was al bij een organisatie betrokken dus besloot ik God te vertrouwen. Op een dag toen ik terug naar huis ging had ik geld nodig om een busticket te kunnen kopen. Het is een dag reizen om thuis te komen. Ik had niet het hele bedrag dat ik voor de ticket nodig had. Ik had het idee dat God tegen mij zei naar de vogels te kijken. En had het idee dat God zei dat Hij in meer voorzag dan de vogels nodig hadden, dus waarom vertrouwde ik Hem niet? Dus pakte ik mijn portemonnee, en ik had genoeg geld om een retourticket naar mijn dorp te kopen. Sinds die tijd voor mij voorzien. God heeft mij geleerd dat ik Hem kan vertrouwen, Hij is nog steeds de God die wonderen doet.” - SAK

“Ik weet dat veel mensen uit mijn dorp zich afvragen of ze wel in de hemel zullen komen. Dit was ook altijd mijn grote vraag. Door de Bijbel inductief te bestuderen, liet God mij zien dat ik naar de hemel mag gaan door wat Jezus gedaan heeft.” - Hannah


“Toen ik het boek Filemon bestudeerde was ik helemaal verbaasd over het feit dat Paulus, Filemon niet dwong zijn slaaf Onesimus terug te nemen. Zelfs al had Paulus het recht om dat te eisen, toch koos hij ervoor alleen maar een beroep op Filemon te doen, om Onesimus terug te nemen. Ik ben werkzaam in een kindertehuis en vaak, wanneer de kinderen niet luisteren, sla ik hen. Paulus' voorbeeld sprak mij zo aan als leider. Dat ik in plaats van de kinderen te slaan net zoals Paulus een beroep op de kinderen deed. Ik was verbaasd over het feit dat het werkte en het werkt veel prettiger.” - Moeder Kindertehuis.

“Terwijl ik Filemon bestudeerde werd ik geconfronteerd met de verzoening die plaatsvond tussen Filemon en zijn weggelopen slaaf Onesimus; het bracht de realiteit van het evangelie zo dichtbij. Ik weet dat God ons vergeeft, maar ik vond het moeilijk te accepteren dat verzoening en vergeving plaats kan vinden als mensen elkaar diep kwetsen, of verraden. Hoe kan ik mijn familielid vergeven die van mijn familie heeft gestolen?” - Voorganger