Het verhaal


Deze Inductieve Bijbelstudie Boek voor Boek-serie is ontstaan vanuit een verlangen van een groepje mensen die luisterden naar Gods stem en uitnodiging om Hem te volgen over de landsgrenzen heen. Het begon bij Jeugd met een Opdracht (JmeO) in Turner Valley (Alberta, Canada). Mensen waren aan het bidden voor de onbereikte volken, zij die het goede nieuws van God nog nooit hebben gehoord. Jim Stier, destijds directeur van JmeO, drong er op aan om onbereikte bevolkingsgroepen te adopteren en hen Gods goede nieuws, het evangelie van Jezus Christus, te vertellen. Tijdens die bidstonden in 1997 leidde de Heilige Geest een groep mensen naar de bergen van de oostelijke staat, Shan State, Myanmar, waar ze gingen samenwerken met de lokale kerk.

In 2009 vertrok een groepje vanuit JmeO-Canada op uitnodiging van de Eastern Shan State Baptist Convention. Zij gingen om discipelen van Jezus op te bouwen door Gods Woord, de Bijbel, beschikbaar en begrijpelijk te maken voor Zijn wereldwijde kerk. In de 200 jaar, nadat de Bijbel door Adoniram Judson in het Birmees werd vertaald, waren maar heel weinig methoden en hulpmiddelen beschikbaar om de Bijbel te helpen begrijpen en toe te passen. JmeO-Shan Project verzorgde 10 jaar lang trainingen, zoals de School van Bijbelse Studies (SBS), de Discipelschaps Training School (DTS) en het Titus Project (onderwijstraining).

Voorgangers konden in die tijd het werk in hun eigen gemeenten niet onderbreken om die trainingen te volgen en om hun honger, naar het kennen van God door Zijn Woord, te stillen. De Conventie zag deze nood en zij vroegen om schriftelijk lesmateriaal zodat deze kerkleiders/voorgangers en anderen in hun eigen kerken en/of huizen het Woord van God beter leerden begrijpen.

Het boek dat je nu in handen hebt is het resultaat van dat verzoek. Het heeft jaren geduurd om deze serie, gebaseerd op JmeO’s School van Bijbelse Studies (SBS), te ontwikkelen. Dit is gedaan door een grote groep internationale vrijwilligers, die met hart en ziel ernaar verlangden dat Gods Woord het wereldbeeld en de dagelijkse keuzes van mensen beïnvloed. Dit is wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn.

Het is ons gebed dat dit boek blijvende vrucht in je leven zal voortbrengen - vruchten die zichtbaar zullen worden, niet alleen voor jou, maar ook voor degenen om je heen, de naties en de einden van de aarde. Dat je de Heer mag ontmoeten terwijl je tijd doorbrengt in Zijn Woord.
Klik hier voor meer informatie over YWAM Shan Project. (Let op deze info is in het Engels)